Vielse

Ægteskabserklæringen skal udfyldes online, hvis begge parter har NemID. I vil derefter modtage besked i E-boks indenfor 14 dage vedrørende vielsen.

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Ægteskab med udenlandske statsborgere:

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.