Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).  

Kommunen afgør, om du har ret til en enkeltydelse efter en konkret og individuel vurdering af dine og din eventuelle ægtefælle/samlevers økonomiske forhold. 

Du kan ansøge digitalt med NemID på Borger.dk, eller ved personligt fremmøde på nedenstående