Booking af computer i Borgerservice

Du kan booke vores computer til at:

  • Hjælp til at læse digital post på borger.dk/e-boks
  • Udskrive dokumenter som skal afleveres til kommunen