Hvis du er ledig og ikke er berettiget til dagpenge som medlem af en A-kasse, har du muligvis ret til at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses.

Hvilken ydelse, du har ret til at modtage, afhænger blandt andet af din alder, og om du har en uddannelse eller ej, samt hvor længe du har opholdt dig i Danmark.


Du skal altid starte med at melde dig ledig på jobnet.dk og møde personligt op hos dit lokale jobcenter hurtigst muligt efter, at du er blevet ledig.  
Hvis du er over 30 år skal du bestille en tid på nedenståede knap "Over 30 år"

Hvis du er under 30 år, men har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal du efter at have meldt dig ledig på jobnet, trykke på knappen "OVER 30 ÅR"