For at få befordring eller befordringsgodtgørelse til læge skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal være pensionist.
  • Du skal være gruppe 1-forsikret.
  • Behovet for kørsel skal skyldes sygdom.
  • Udgiften skal overstige 42 kr.  

Til speciallæge er der følgende ekstra kriterier:

  • Der kan ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger du en fjernere beliggende speciallæge, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, du havde ret til, hvis du havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.

  • Afstanden skal være over 50 km. (gælder ikke pensionister).

  • Udgiften skal overstige 100 kr. (gælder ikke pensionister).

  • Der ydes ikke kørsel til fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, vaccinationer ved lægen og lignende.

Så vidt muligt skal du benytte offentlige transportmidler. Bevilling af kørsel med taxa vil, i hvert enkelt tilfælde, blive vurderet ud fra din nuværende helbredstilstand.

Befordring kan bestilles på tlf. 89 59 10 00.