Folketinget vedtog i december 2019 en ny lov om seniorpension, som erstatter den tidligere seniorførtidspension. 


Den nye lov om seniorpension har virkning fra 1. januar 2020.

 

Kan jeg få seniorpension? 

Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid, og du kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job, kan du søge om seniorpension.

Din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge.

Det er din kommune, der vurderer, om du opfylder kravene for seniorpension. 

 

Ring på Norddjurs Kommune hovednummer for at høre mere 

tlf: 89 59 10 00