Har du fast bopæl i Danmark?

Det har du, hvis du er registreret med dansk adresse i Folkeregisteret og opholder dig i Danmark i mindst 185 dage om året.