Ægteskabserklæring

Opfylder i begge ét af nedenstående punkter skal I søge om at blive gift, ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal søge digitalt på www.borger.dk

  • Er du dansk statsborger eller statsborger i et andet nordisk land
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU’s Opholdsbekendtgørelse

Hvis I ikke begge opfylder mindst ét af kriterierne, skal I søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset på www.familieretshuset.dk