Bestil nyt pas

Hvis du er digital, skal du benytte vores selvbetjeningsløsning.

Betaling og bestilling af tid i Borgerservice, sker også i selvbetjeningsløsningen.

Pas til børn
Hvis ikke begge forældremyndighedsindehavere kan møde op i Borgerservice, ved bestilling af pas til børn under 18 år, kan der gives samtykke til udstedelse af pas i selvbetjeningsløsningen. Hvis du ikke er digital kan du printe  “Blanket - Pas til børn", udfylde den og medbringe den i Borgerservice.

Husk at du skal medbringe pas. Hvis du har mistet dit pas, skal du medbringe kørekort eller dåbs- navne- eller personattest.